Rólunk

A Nyugat-Ausztráliába érkezett magyarok első hivatalos szervezete, a Mindszenti Közművelődési Egyesület 1950. augusztusában alakult meg Kóra Endre elnökletével és 1952. augusztusáig működött. Célja a magyar közösségi események megszervezése és a magyar kultúra megőrzése volt. Utódja, a Magyar Ház Részvénytársaság 1954. januárjában alakult meg, majd 1955. októberében a NYUGAT-AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG nevet vette fel, melynek új elnöke Vajda Aladár lett. Az Egyesület 1960-ban kért állami bejegyzést Australian-Hungarian Club of WA Incorporated néven, amit 1977-ben megváltoztattak a jelenleg is használt AUSTRALIAN-HUNGARIAN ASSOCIATION OF WA INCORPORATED névre. Az Egyesület korábbi elnökei voltak: Rapcsányi László (1961-64), Csaba László (1964-87), Vajda András (1987-92), Vajda György (1992-96),  Vajda András (1996-2011) és Schaffer Frigyes (2011-2017). 2018 Január 1-től Podgorska Henrietta vette át az elnökséget.

Az Egyesület célkitűzései közé tartozott, hogy megfelelő anyagi háttérrel megvásároljon és felépítsen egy közösségi házat a helyi magyarság számára. Ezt a célt 1967-ben sikerült elérni, amikor az Egyesület megvette a Beaufort Street-i ingatlant körülbelül 6 km-re Perth városközpontjától. Az ingatlant adományokból és különböző rendezvények bevételeiből, valamint banki hitelből vásárolták meg, melynek fedezete három család otthona és magánvagyona volt. Az épületet 1968. február 18-án ünnepélyes keretek között adták át. Ezután hosszú évekbe telt az adósság visszafizetése, míg végül a Magyar Ház az Egyesület hitelmentes tulajdonává vált.

Az Egyesület fő célja, hogy otthont adjon minden magyar szervezetnek. Kezdetben a Magyar Ház a Cserkészeknek, a Keszkenő Néptánc Csoportnak, a Regnum Marianum Katolikus Egyházközösségnek, az Evangélikus-Református Egyházközösségnek és Nőegyletnek, valamint a Magyar Iskolának adott otthont. Az Egyesület örömmel támogat minden olyan kezdeményezést, mely ápolja, fejleszti, építi és formálja a perthi magyar közösséget. A Magyar Ház rendszeres helyszíne  különböző nemzeti és történelmi ünnepségeknek, báloknak, vacsoráknak, táncesteknek. Jelenleg az ezen rendezvényekből befolyó bevételek fedezik a Magyar Ház fenntartási költségeit.

Az Egyesület egy államilag nyilvántartott szervezet, mely az Ausztrál állam törvényei és szabályai keretén belül működik. Az Egyesület teljes szavazati joggal rendelkező tagja lehet bárki, aki:

  1. Az Ausztráliában élő magyarság társadalmi kapcsolatai létrehozásában, ápolásában aktívan részt vesz

  2. Az Ausztráliában élő magyarság és az ausztrál közösség közötti társadalmi kapcsolatok létrehozásában és ápolásában aktívan részt vesz

  3. Egy olyan Egyesület létrehozására, fenntartására és működtetésére törekszik, mely társadalmi, kultúrális, tanulási- és szórakozási lehetőségeket nyújt a tagoknak és vendégeik számára

  4. Az ausztráliai magyarság nyelvi és kulturális hagyományait fenntartja, ápolja és azt megosztja az ausztrál közösségekkel is

Az Egyesület minden ingósága és ingatlanja, továbbá bevételei kizárólag a fent említett célokra fordíthatók. Az Egyesület demokratikus alapon működik, vezetőségét az évi közgyűlés választja meg tagjai sorából a Magyar Házban működő szervezetek küldöttjeivel közösen. Az Egyesület vezetőségének összetétele: elnök, alelnök, titkár, pénztáros, három ellenőr és további 7 vezetőségi tag.

A NYUGAT-AUSZTRÁLIAI MAGYAR SZÖVETSÉG 2015-ben szűnt meg, melynek a nyugat-ausztráliai magyar szervezeteket összefogó szerepét és munkáját a NYUGAT-AUSZTRÁLIAI MAGYAR EGYESÜLET vette át. Az eredeti Szövetség különböző tagszervezeteinek képviselőit a 2015. évi közgyűlés mint teljes jogú vezetőségi tagjait választotta be az Egyesület vezetőségébe.

A Magyar Egyesület követhető a  www.facebook.com/HunAssocWA/ Facebook oldalon.