Search

A Reformkor – Március 15-i megemlékezés Perthben

Lómen Pál összeállításában


Sokak szerint a reformkor hazánk újkori történelmének legszebb, legreményteljesebb időszaka, amely az 1848-as forradalommal tetőzött, és a szabadságharccal ért véget. Ez békés, erőszakmentes törekvés volt a feudális rendszer megváltoztatására evolúcióval-fokozatos fejlődéssel- nem revolúcióval- hirtelen fordulattal. A mozgalom jelszava ˝haza és haladás˝.Változásokat akartak a társadalmi és politikai élet számos területein. A feudális birtok és termelésiviszonyok, a jobbágyrendszer ekkor már Európa fejlett országaiban megszűntek, mert akadályozták a haladást, nem feleltek meg az új kor követelményeinek. A kapitalista rendszer tömegtermelésre, és versenyre alapult, az elavult céhrendszer és a parasztok ingyenes munkájára támaszkodó nagybirtokos viszonyok erre alkalmatlanok voltak.


A reformkor kiemelkedő alakjai között volt Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Kölcsey Ferenc, Batthyány Lajos, Deák Ferenc. A javaslatokat, kívánalmakat az 1825-1848 között Pozsonyban megtartott úgynevezett ˝Reform Országgyűléseken˝ vitatták meg. A képviselők az ország életének minden területén változásokat akartak. Követelték a latin helyett a magyar nyelv hivatalos használatát. Ezt 1836-ban törvénybe iktatták.

A nyelvújító Kazinczy Ferenc munkája nyomán a magyar nyelv reneszánszát élte. Ekkor alkotta műveit Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály, Katona József, Arany János, Petőfi Sándor. Magyar nyelvű kőszínházakat alapítottak.

Ha nehezen is, de elkezdődött az iparosítás. 1844-ben megépült a Ganz gyár. 1835-ben Óbudán elkezdődött hajógyártás. 1842-ben megindult a Lánchíd építése. Az europai continensen ez az első acélból készült közúti híd. 1846-ban megkezdődött a vasúti forgalom Pest és Vác között. 1847-ben átatdták a Nemzeti Múzeumot.


Az uralkodó I. Ferenc abban az esetben, ha nem érezte a fennálló rend szerkezetének kockázatát, akkor tudott kopromisszumot kötni. A felvilágosodás eszme világát azonban elutasította, ebben hajthatatlan volt. Megvoltak az okai. Ennek az elméletnek a korai követői 1649-ben kivégezték I. Károly, angol királyt. A feudalizmus megszűnt, azóta Angliában a hatalmat a választott parlament gyakorolja. A francia jakobinusok 1793-ban lefejezték XVI. Lajos királyt és feleségét a Habsburg Marie Antoinette-t. Utóbb a Napóleon nevű katonai diktátor került hatalomra, aki még Bécset is elfoglalta.

Ugyanakkor lett volna megoldás a konfrontáció elkerüléséhez . II. /Nagy/ Frigyes porosz király – a Habsburgok esküdt ellensége – elébe ment az eseményeknek, maga vezetett be szükséges és hasznos reformokat. Méltán nevezik a felvilágosult abszolutizmus példaképének. Igaz ezzel I. Ferenc egyik elődje II. József -a kalapos király- is próbálkozott. Viszont nem rendelkezett II. Frigyes államszervezői adottságaival, és az egymásnak ellentmondó rendeleteivel csak zűrzavart, elégedetlenségeket idézett elő.


I.Ferenc így az abszolutizmust alkalmazta. Ebben kiszolgálta Metternich kancellárt, a bécsi kamarilla népszerűtlen alakját. Cenzúrát alkalmaztak, kopókat, provokátorokat használtak. a számukra radikálisnak tartott személyekről nyilvántartást vezettek. Az arra kiszemelteket bíróság ítélte el. Ezek között volt: Lovassy László, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Kazinczy Ferenc, Táncsics Mihály. Számosan lehettek, mert a tizenkét pontban is követelték, hogy ˝a politikai fogyok szabadon bocsáttassanak˝.


1835-ben I.Ferenc meghalt, utódja a fia V. Ferdinánd lett. Az uralkodásra alkalmatlan király helyett Metternich döntött az állam ügyeiben. A reformok tekintetében nem történt változás. 1848. február 22-én Párizsban kitört a forradalom. Kossuth ennek hatására március 3-án programot hirdetett, amely lényegében a tizenkét ponttal azonos volt. A bécsi felkelés híre március 13-án adta a végső lökést a magyarországi eseményeknek. Ezt követte március 15-én a pesti forradalom.


#hungariansinperth #hungariansinwa #magyarokperthben #hungariansperth #magyaroknyugatausztraliaban

28 views0 comments

Recent Posts

See All