Search

Konzuli fogadónapok Perthben
Magyar Nagykövetség Konzuli Irodája, Canberra 2018. Márc. 1.- én és 2.- án kihelyezett konzuli napokat tart Perthben a Magyar Otthonban, 734 Beaufort Street, Mt Lawley. Fogadó órák: de. 9:00 és du. 5:00 között.


A konzuli napok elsődleges célja, hogy a közigazgatási és konzuli szolgáltatások a Nyugat Ausztáliában élő magyar állampolgárok számára is elérhetők legyenek. Időpont foglalása KÖTELEZŐ! Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat gondosan, nagybetűkkel kérjük kitölteni. A kérvények pontos kiállítása az ügyfelek feladata. A megadott fogadó időben javításra, tanácsadásra nem lesz lehetőség. Az ügyfelek az alábbi weboldalról tölthetik le a nyomtatványokat www.canberra.mfa.gov.hu. A beadványokhoz kérjük az ADATLAPOT A KONZULI ÜGYINTÉZÉSHEZ minden esetben beadni.


Regisztrálás és tanácsadás:

Canberrában Tel: 02-6282-3226, vagy 02-6282-2555, emailen: consulate.cbr@mfa.gov.hu, vagy Molnár György, tiszteletbeli konzulnál – Perthben, Tel: 08-9301 1818, hunconperth@iinet.net.au. Az időbeosztás egyeztetését a Canberrában működő Konzulátus munkatársai végzik.


Az egy évnél NEM RÉGEBBEN LEJÁRT Útlevelek meghosszabbítása azonos a még érvényben lévő útlevelekével. Kérjük ügyfeleinket, hogy bemutatásra hozzák magukkal az útleveleiket, a Születési, Házassági, vissza-anyakönyvezendő okíratok (elhalálozás, névváltozás, stb..) hívatalos másolatait.


A konzuli teendők felméréséhez kérjük az ügyfél okíratait megadni, illetve az eredeti okíratokat bemutatni (Születési Anyakönyvi, Házassági Anyakönyvi Kivonatok, vissza-anyakönyvezett okíratokat megnevezni, az Útlevél aláírásos, arcképes oldalát előzetesen megküldeni). Az illetékek befizetése a 2018. Januárjában közzétett DÍJTÁBLA alapján Konzuli Fogadónapok tarifája szerint kész pénzzel, vagy kredit kártyával is lehetséges.


FIGYELEM! KISKORÚAK ÚTLEVÉLKÉRELME beadásához mindkét szülő személyes megjelenése szükséges. A 12. életévüket betöltött kiskorúak ujjlenyomatos útlevélkérelme azonos a felnőttekével, amihez még mellékelni kell a 18-as számú beadványt is (Szülő Nyilatkozat Kiskorú Útlevélkérelméhez). A 6. Életévét be nem töltött kiskorú kérelméhez a 17-es számú nyomtatványt kell beadni. Vegyes házasság és házassági anyakönyvi kivonat hiánya esetén a 13-as számú Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot is be adni! A 30-as számú Útiokmány-Igénylőlap letölthető, de csak előkészületre szolgál, az eredeti fehér kartonlap a helyszínem lesz kapható, amely kitöltésében munkatásaink a helyszínen segítenek. Ügyfeleink ellenőrízzék, hogy rendelkeznek-e Személyi Azonosító és Lakcímet Igazoló Hatósági Igazolvánnyal! Ezek hiányában a kérvényeket kérjük előkészítve magukkal hozni.


#hungariansinperth #hungariansinwa #magyarokperthben #hungariansperth #magyaroknyugatausztraliaban

17 views0 comments

Recent Posts

See All