Search

Nemzeti Összetartozás Napja

Az 1920. július 4-én történt trianoni „békeszerződés” aláírásának évfordulójával kapcsolatban a Magyar Országgyűlés Trianon 90.-ik évfordulóján, 2010 június 4-én iktatta törvénybe a Nemzeti Összetartozás Napját. A törvény elfogadásával az Országgyűlés kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. A törvény értelmében a „nemzet” fogalma túl terjed Magyarország mai határain, sőt a történelmi „nagy Magyarország” határain túl is. Kiterjed mindenkire, aki vállalja magyarságát, tehát, aki magyarnak vallja magát. Ennek a törvénynek az értelmében vezette be a kormány az „egyszerűsített honosítás” fogalmát, lehetővé téve az elcsatolt területek magyarságának, akik Trianon által elveszítették magyar állampolgárságukat, hogy újra a nemzet tagjai lehessenek. A törvény bevezetése óta több mint egy millió új magyar állampolgárral gazdagodtunk, beleértve azokat is, akik a diaszpórában, itt Perthben is éltek állampolgárságuk felvételének a lehetőségével.
A Nyugat Ausztráliai Magyar Egyesület július 3.-án, vasárnap 11:00 órai kezdettel rendezi a Nemzeti Összetartozás Napja és a Hősök Napi közös megemlékezést. Az elmúlt pár évben nagyon sikeres eseményt folytatva a hivatalos ünnepi megemlékezés után egy un. „Tájegységi” ebédet szervezünk 12:30-tól, amire az elfogyasztandó finomságokat a kedves vendégektől várjuk. Szeretnénk, ha a résztevők hoznának egy-egy tállal szülőföldjüknek jellegzetes, maguknak kedves ételeikből, lehet az hideg, meleg, főétel vagy édesség, melyekből egy Büfé asztal jellegű ebédet állítunk össze. Akik hozzák az ebédre valót, azok természetesen nem fizetnek belépő jegyet, de szivesen látunk minden vendéget, aki étel helyett egy kis adománnyal támogathatja a Nemzetiségi ebédet.

15 views0 comments

Recent Posts

See All