Search

Rákóczi Szövetség Programja

A Perthben élő magyar fiatalok figyelmébe szeretnénk hozni a következő információt, mely lehetőséget nyújt Magyarországon szervezett nyelv és zenetáborokon való részvételre. A program információt a tavaly decemberben tartott Diaszpóra Tanács küldöttei részére állították össze.
A Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérése alapján a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával 2018. január 1. és 2018. december 31. között 1000 diaszpórában élő 10 és 29 év közötti magyar fiatalnak kíván lehetőséget teremteni magyarországi tanulmányútra Diaszpóra Programja keretében.


A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevékenységgel igyekszik támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott küzdelmükben. A 2016/17-es évben 650 Diaszpórából és közel 2 000 szórványból érkező fiatalt látott vendégül a Diaszpóra- és Szórványprogram keretein belül.


A 2018-as Program célja:


• Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyar fiataljainak egymás és az anyaország közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítését.

• Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és anyanyelvtudásának fejlesztése.

• A külhonban élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi részvételnek szakmai támogatása és inspirálása.

• A külhonban élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten.

A Programmal kapcsolatos további részletekről a Rákóczi Szövetség (http://www.rakocziszovetseg.org/) honlapján tájékozódhatnak. Tekintettel az esetleg felmerülő nyelvi nehézségre, a honlapon az információk a magyar mellett angolul és spanyolul is elérhetők.


A Magyar Egyesület szivesen támogatja Petrhben élő magyar származású fiatalok részvételét a fenti programban. Kérjük, hogy az érdeklődők tanulmányozzák a program honlapját, majd lépjenek kapcsolatba Podgorska Henrietta, az Egyesület elnökével az ​​​ enquiries@hungarianswa.com.au

emai címen.

#hungariansinperth #hungariansinwa #magyarokperthben #hungariansperth #magyaroknyugatausztraliaban

3 views0 comments

Recent Posts

See All